เริ่มแล้วรถไฟฟ้า100% เจนเนอเรชั่นแรกในกลุ่ม SUV กับเจ้าชายกบ Porsche Macan EV