TEDDY AUTO SALE | ออกรถ Alphard หรือ Vellfire สบายๆเพียง 190,000 บาท หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 28,000 บาท
ออกรถ Alphard หรือ Vellfire สบายๆเพียง 190,000 บาท หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 28,000 บาท
ออกรถ Alphard หรือ Vellfire สบายๆเพียง 190,000 บาท หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 28,000 บาท
02-09-2021 14:32

#เป็นเจ้าของAlphardหรือVellfireได้สบายๆ
ออกรถ Alphard หรือ Vellfire เพียง 190,000 บาท หรือผ่อนเริ่มต้นเบาๆเพียง 28,000 บ. ฟรีทุกค่าใช้จ่าย จัดได้ทุกอาชีพไม่มีเงื่อนไข #เทดดี้ทำได้จริง


หรือเลือกรับ ฟรี!ชุดแต่งและล้อแม็กซ์ LX MODE จากญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 200,000 บาท


วันนี้ - 30 ก.ย. นี้เท่านั้น

โปรโมชั่นอื่นๆ
Cayenne SUV และ Coupe ออกรถสบายๆเพียง 999,999 หรือ Macan เพียง 749,999 บาทเท่านั้น

Cayenne SUV และ Coupe ออกรถสบายๆเพียง 999,999 หรือ Macan เพียง 749,999 บาทเท่านั้น

ออกรถ Alphard หรือ Vellfire สบายๆเพียง 190,000 บาท หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 28,000 บาท

ออกรถ Alphard หรือ Vellfire สบายๆเพียง 190,000 บาท หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 28,000 บาท

โปรวันแม่ ออกรถ Alphard Vellfire ดาวน์เพียง 190,000 บาท

โปรวันแม่ ออกรถ Alphard Vellfire ดาวน์เพียง 190,000 บาท