TEDDY AUTO SALE | ออกรถCayenneสบายๆไม่ถึงล้าน
ออกรถCayenneสบายๆไม่ถึงล้าน
ออกรถCayenneสบายๆไม่ถึงล้าน
06-10-2021 13:19

#ออกรถPorscheสบายๆเทดดี้จัดให้ไม่ถึงล้าน
#ต้องมาที่เทดดี้เท่านั้น
Porsche Cayenne SUV หรือ Coupe ออกรถเพียง 999,999 เท่านั้น 
ด่วนจำนวนจำกัด❗️เทดดี้มีรถส่งทันทีไม่ต้องรอให้เสียเวลา  จองด่วน✅

โปรโมชั่นอื่นๆ
Alphard SC ใช้เงินออกรถ 299,000 บาท

Alphard SC ใช้เงินออกรถ 299,000 บาท

Voxy & Noah ออกรถเริ่มต้นเพียง 290,000

Voxy & Noah ออกรถเริ่มต้นเพียง 290,000

Stepwagon ออกรถเริ่มต้น 290,000 บาท

Stepwagon ออกรถเริ่มต้น 290,000 บาท