TEDDY AUTO SALE | PROMOTION
โปรโมชั่นฝ่ายขาย

ออกรถกับ TEDDY ดีกว่าไปเดินที่งาน

เหนื่อยมาทั้งปีให้รางวัลกับตัวเองหรือยัง

ออกรถCayenneสบายๆไม่ถึงล้าน

ปลดลอค(ให้)ดาวน์ถูกลง

Cayenne SUV และ Coupe ออกรถสบายๆเพียง 999,999 หรือ Macan เพียง 749,999 บาทเท่านั้น

ออกรถ Alphard หรือ Vellfire สบายๆเพียง 190,000 บาท หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 28,000 บาท

โปรวันแม่ ออกรถ Alphard Vellfire ดาวน์เพียง 190,000 บาท

ออกรถคาเยน เพียง 999,999 บาท เท่านั้น

ออกรถ Alphard & Vellfireใช้เงินไม่ถึงแสน