TEDDY AUTO SALE | เทดดี้สมทบทุนเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท
 เทดดี้สมทบทุนเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท
เทดดี้สมทบทุนเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท
24-09-2019 17:44

"ถ้ามีต้องแบ่งปัน"

บริษัท เทดดี้ ออโต้ เซลส์ ได้ร่วมสมทบทุนเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 


บริษัท เทดดี้ ออโต้ เซลส์ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านครับ 


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ
TEDDY AUTO SALE ได้ร่วมให้การสนับสนุนรางวัลพิเศษ ในการแข่งขันกอล์ฟ รายการ

TEDDY AUTO SALE ได้ร่วมให้การสนับสนุนรางวัลพิเศษ ในการแข่งขันกอล์ฟ รายการ

เทดดี้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

เทดดี้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สนับสนุนโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

 เทดดี้สมทบทุนเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท

เทดดี้สมทบทุนเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท