“ถ้ามี ต้องแบ่งปัน” ๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท

“ถ้ามี ต้องแบ่งปัน”
๑,๙๙๙,๙๙๙ บาท
TEDDY AUTO SALE โดยนายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร ประธานบริหาร และพนักงานทุกท่าน ร่วมสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

TEDDY AUTO SALE แบ่งปันน้ำใจให้สังคม

TEDDY AUTO SALE แบ่งปันน้ำใจให้สังคม

นายชูเกียรติ ศรีทองเสถียร ประธานบริหาร บริษัท เทดดี้ ออโต้เซลส์ จำกัด และพนักงานทุกท่าน

ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้โครงการ “ก้าวคนละก้าว”